.............บริษัท แด็ด ออโต้ดอร์ จำกัด  ( DAD ) ก่อตั้งขึ้นด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรทีมีประสบการณ์
ในการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะต้องคำนึงน้ำหนักประตูและองค์ประกอบ
ของประตููเป็นหลักโดยทีมงานติดตั้งล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพร้อมทั้ง
สามารถให้คำแนะนำลูกค้าถึงคุณลักษณะของมอเตอร์แต่ละชนิดที่บริษัท แดท ออโต้ดอร์ จัดจำหน่าย

.............ทางบริษัทได้มีการให้บริการหลังการขายพร้อมให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้งเป็นการแนะแนวทาง
ให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ เป็นการเพิ่มความพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งในการบริการและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

Vision
.....บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้านการติดตั้งประตูรีโมท  ไม้แขนกั้น  คีย์การ์ด  ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้ามุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมและสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคา
ที่ยุติธรรม ทั้งยังเป็นหนึ่งให้บริการที่รวดเร็วและมีบริการหลังการขาย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งรับประกัน
ตัวสินค้าของบริษัทถึง 2  ปี ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเราไม่ทอดทิ้งลูกค้า และยังหวังเป็นเป็นอย่างยิ่ง
ว่าบริษัทของเราสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด