1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าก่อนการติดตั้งมอเตอร์          
           
     
2.วิศวกรระบบและทีมช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างาน
ทำการคำนวณน้ำหนักและคุณลักษณะของประตูก่อนทำการเลือก
มอเตอร์ให้เหมาะสมก่อนการติดตั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสียหาย
กับประตูลูกค้าให้น้อยที่
   
 
   
 
   
 
3.ทำการติดตั้งประตูรีโมทให้แก่ลูกค้าด้วยทีมช่างผู้ชำนาญงาน
และสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้
 
 
     
 
         
       
  4.ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า พร้อมทั้งกรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการของทีมช่างและตัวมอเตอร์เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้น
   
       
 
       
 

   
    5.หลังจากติดตั้งมอเตอร์แล้วเกิดปัญหาขัดข้อง ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลา
เราพร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
     
       
     
  6.ทางบริษัทรับประกันตัวมอเตอร์พร้อมการบริการและซ่อมบำรุง
เป็นเวลา  2 ปี  รับประกันสินค้าภายใต้ความเสียหายอันเนื่องจาก
ความบกพร่องจากการผลิต
 
     
     
    7.สำหรับลูกค้าที่มีมอเตอร์อยู่แล้ว
เรายินดีให้บริการติดตั้งมอเตอร์ให้แก่ลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม
       
       
  8.ลูกค้าสามารถเพิ่มไฟไซเลนเพิ่มเติมได้ในราคาประหยัด